სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის,
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის

XXIV  კონფერენცია

მიძღვნილი სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის 75-ე და საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის მე-40 წლისთავისადმი

25 ივნისი, 2010
შერატონ მეტეხი პალასი
 თბილისიპროგრამა

16:00-16:10 
ქართული დერმატო-ვენეროლოგიის ლიდერი
გიორგი გალდავა – თსუ  პროფესორი

16:10 – 16:30 
ინტეგრალური მიდგომა ატოპიური დერმატიტის მკურნალობისადმი 
(კონცეფცია   Skin   S ense)
თინა ქიტუაშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი

16:30 – 16:50 
ატოპიური დერმატიტის გავლენა ავადმყოფისა და მისი ოჯახის ცხოვრების ხარისხზე
ირმა ბუჩუკური _ სდასუ-ს ასოცირებული პროფესორი
  
16:50 – 17:00 
დისკუსია
  
17:00 
ფურშეტი